• Hjemmesiden opdateret:

   04.11.2017

Sidste nyt

BRT Golf Klub

 

Velkommen til BRT Golf Klubs hjemmeside

 

Indkaldelse til generalforsamling 2017

 

Søndag den 19. november 2017 kl. 10.00

hos Lars og Lone Sommer,

Engkær 34, 2650 Hvidovre

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Forslag til næste års turnerings- og aktivitetsplan.

5. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent og indskud.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra medlemmerne.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 2 på valg hvert år.

På valg er Susanne Bælum og Kurt Mehlsen.

Suppleant på valg hvert år. På valg er Lars Lindskov.

9. Eventuelt.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

 

Forslag fra medlemmerne om emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan tilsendes bestyrelsen forud for generalforsamlingens afholdelse.

Forslag kan stilles og vedtages på generalforsamlingen, men bestyrelsen kan kræve udsættelse, hvis grundlaget kræver nærmere undersøgelse.

Der kan ikke stilles forslag under eventuelt.

 

Indkomne forslag fra medlemmerne samt bestyrelsens forslag til behandling på generalforsamlingen kan offentliggøres på klubbens hjemmeside og udsendes på mail senest tre dage før generalforsamlingen.

 

Forslag, der ønskes offentliggjort forud for generalforsamlingen, skal derfor tilsendes sekretæren senest onsdag den 15.11.2017.

Så bliver det offentliggjort torsdag den 16.11.2017 på mail og på hjemmesiden.

 

 

Man er ikke forpligtet til at tilmelde sig selve general-forsamlingen, men af hensyn til værtskabet bedes man informere Formanden, om man påtænker at deltage i generalforsamlingen.

 

Den 04.11.2017

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Eagle præmien blev uddelt

 

 

Eagle præmien blev uddelt ved afslutnings ceremonien i Greve søndag 22.10.2017

 

Se Eagle præmien blive uddelt.

 

Årets klubmester blev

 

Maks Jørgensen med 173 point

 

 

Nr. 2 blev:

Lars Petersen med 169 point

Nr. 3 blev:

Susanne Bælum med 163 point

 

 

Det samlede resultat og dermed stillingen i Grand-Prix turneringen kan ses på linket her.

 

 

Resultatet af Grand-Prix turneringen 2017

Årets klubmester 2017:

 

Maks Jørgensen

2. Pladsen i årets

Grand-Prix turnering 2017

 

Lars Petersen

3. Pladsen i årets

Grand-Prix turnering 2017

 

Susanne Bælum